ข่าวกิจกรรม

View All >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

More >>

ข่าวการศึกษา/ข่าวทั่วไป

More >>
Major links

Recruitment News

แบบประเมินเว็บไซต์

ด้านเนื้อหา
71.43%
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
71.39%
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
67.50%
Mor Detail

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Today94
This Month18365
This Year44396
All45418
Your IP : 107.20.32.114
มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องบริบทการจัดการศึกษาของประเทศและสังคมโลก เป็นการสร้างบุคลากรทางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะนำไปสู่การผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ

Google map Address Contact Cs Socail
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 42) ถนนแจ้งสนิท ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.045-352000
ธุรการ 3300
การเงิน 3303
ประกันคุณภาพ 3317
พัสดุ 3316
ห้องปฏิบัติการ 3309
Google+ Line
Twitter Youtube
Facebook