• homsoon.jpg
  • songkran.jpg
  • slide1.jpg

ข่าวเด่นวันนี้

  • 1

วิดีโอ


แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แนะนำคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เชียร์วิทคอมฯ @กีฬามหาลัย ปีการศึกษา 2557
เชียร์วิทคอมฯ @กีฬามหาลัย ปีการศึกษา 2557
 

วารสาร

ที่อยู่

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 42) ถนนแจ้งสนิท
ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรภายใน

045-352000
ธุรการ 3300
การเงิน 3303
ประกันคุณภาพ 3317
พัสดุ 3316
ห้องปฏิบัติการ 3309

เวลาทำการ

ทุกวันทำการ
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 16.30 น. 

Social