ข่าวกิจกรรม

View All >>

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ

More >>

ข่าวการศึกษา/รับสมัครงานราชการ/ข่าวทั่วไป

More >>
Major links

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น เพื่อผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องบริบทการจัดการศึกษาของประเทศและสังคมโลก เป็นการสร้างบุคลากรทางการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะนำไปสู่การผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพ

Google map Address Contact Cs Socail
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 42) ถนนแจ้งสนิท ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel.045-352000
ธุรการ 3300
การเงิน 3303
ประกันคุณภาพ 3317
พัสดุ 3316
ห้องปฏิบัติการ 3309
Google+ Line
Twitter Youtube
Facebook