• 5.jpg
  • 4.jpg
  • DSC09336.jpg
  • 3.jpg
  • 1.jpg

ข่าวเด่นวันนี้

  • 1

วิดีโอ

วารสาร

ที่อยู่

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 42) ถนนแจ้งสนิท
ซอยแจ้งสนิท 11(ซอยกรมสรรพากร) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรภายใน

045-352000
ธุรการ 3300
การเงิน 3317
พัสดุ 3316
ห้องปฏิบัติการ 3309

เวลาทำการ

ทุกวันทำการ
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.00 - 16.30 น. 

Social