Untitled Document

ติดต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. นายทมโภลี คุรุพันธ์
2. นายลำพูล พุทธาสมศรี
***สายด่วนติดต่อแจ้งปัญหาหรือยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ที่ห้อง 3305 หรือ โทร 045-352000 ต่อ 3309