รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

 ขอเชิญร่วมชิงทุนการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ 
สำหรับนิสิต นักศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)
    - การแข่งขันเขียนโปรแกรม
    - การประกวดโครงงาน
    - การประกวดคลิปวิดีโอสั้น

>>  ลงทะเบียน/รายละเอียด

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

 รอบที่ 1 / 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน
รับผู้ที่กำลังศึกษา ม.6 ปวช.3 กศน. (ใช้ผลการเรียน 4 หรือ 5 เทอม)
ปวส.2 (ใช้ผลการเรียน 2 หรือ 3 เทอม)
เปิดรับสมัคร วันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2566
>>  สมัครเรียน Online

QUICK LINKS

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

2048