ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด

23 ธันวาคม 2559 09:38:18 ข่าวรับสมัครงานราชการ 1,798 ลำพูล พุทธาสมศรี |