ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรายใหม่" วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 217 คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


11 กุมภาพันธ์ 2562 15:26:14 ข่าวประชาสัมพันธ์ 467 ลำพูล พุทธาสมศรี |