วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(ตึก 30 ) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

09 มีนาคม 2563 14:42:05 ข่าวกิจกรรม 73 ลำพูล พุทธาสมศรี |