วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 อ.ชัยวิชิต แก้วกลม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อ สำรวจศึกษาปัญหาและความต้องการของเกษตรกร บริเวณบ้านบัวเทิง ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราธานี

13 มีนาคม 2563 10:33:46 ข่าวกิจกรรม 135 ลำพูล พุทธาสมศรี |